Zprávy

Recyklované jaderné palivo má stejné vlastnosti jako nové

Není to příliš známá informace, ale jaderné palivo lze úspěšně recyklovat. Ve francouzských jaderných reaktorech tvoří recyklovaný uran 10 procent používaného jaderného paliva a tento podíl se má v roce 2027 zvednout na dvojnásobek.

Vyhořelé palivo stále obsahuje až 95 procent uranu a vzhledem k rostoucí ceně je velmi výhodné jej recyklovat. Přepracovaný uran (RepU) se znovu obohacuje a svými vlastnostmi je srovnatelný s přírodním uranem.

Recyklovaný uran se vyrábí separací a čištěním uranu z použitého paliva do kapalné formy dusičnanu uranylu a jeho následným přepracováním na oxid uranu v pevné a stabilní formě.

Vzhledem k tomu, že pouhých 100 g uranu vyprodukuje tolik energie jako 1 metrická tuna ropy, tak úspory při použití RepU jsou značné a používá jej už 75 reaktorů po celém světě.

Nedávno čínská státní televize oznámila, že se tamním vědcům podařilo vyvinout technologii schopnou získávat uran a plutonium z vyhořelých palivových tyčí s účinností až šedesátkrát větší než doposud známé metody. Původně Čína odhadovala vyčerpání svých vlastních zásob uranu zhruba do 70 let, nyní jí stejné zásoby budou údajně stačit na minimálně tři tisíciletí.

 

 

Zdroj: www.orano.group

Vyhledávání

Najdete nás na Twitteru Najdete nás na Instagramu