O nás

Spolek Future Age byl ještě jako občanské sdružení založen 30. listopadu 2009 za účelem podpory nových technologií v energetice a dopravě, které vedou ke snižování závislosti na fosilních palivch, a tím vedou ke zlepšování životního prostředí i kvality života. Za tímto účelem Future Age spolupracuje s privátními i veřejnoprávními společnostmi, státní správou, samosprávami, sdruženími, spolky, vývojovými pracovišti a odbornými asociacemi.

Naše cíle jsou

  • podpora inovací a nových technologií v energetice a dopravě
  • diverzifikace energetických zdrojů a typů pohonů
  • tvorba střednědobých plánů pro praktickou realizaci inovací
  • prosazování vodíkových technologií do teplárenství a dopravy
  • snižování okamžitých emisí a hluku ve městech
  • dobudování infrastruktury dobíjecích/plnicích stanic

Nedílnou součástí našich aktivit je také veřejná popularizace nových technologií a projektů v energetice a dopravě. 

Vyhledávání

Najdete nás na Twitteru Najdete nás na Instagramu