Zprávy

Nový reaktorový systém přeměňuje oxid uhličitý na použitelné palivo

Vědecký tým vyvinul metodu k přeměně emisí CO2 z malých kotlů na metan, což výrazně zvyšuje účinnost malých spalovacích zařízení a nabízí univerzální nástroj pro snížení emisí skleníkových plynů. Nová konstrukce využívající membránové reaktory distribučního typu přeměňuje emise CO2 z malých kotlů na metan, který je možné dále využívat jako plynné palivo.

Snížení emisí uhlíku z malých spalovacích systémů - třeba kotlů - jsou rozšířeny v mnoha průmyslových odvětvích pro vytápění, výrobu páry nebo energie a hrají na celém světě významnou roli v emisích skleníkových plynů. Kotle jsou přitom při spalování poměrně účinné a tak je u nich poměrně obtížné snížit emise CO2 pouhým zvýšením účinnosti spalování.

Membránový reaktor distribučního typu (DMR) dokáže usnadnit chemické reakce i separaci plynů, používají se dlouhou dobu v některých průmyslových odvětvích. Jejich použití pro přeměnu CO2 na metan v malých spalovacích systémech zůstává poměrně neprozkoumané. Použitím DMR lze emise CO2 s nízkou koncentrací úspěšně přeměnit na použitelné metanové palivo. Metoda přeměny emisí se může stát všestranným nástrojem pro efektivní využití CO2 v domácnostech a malých továrnách.

Touto mezerou ve výzkumu se zabývala skupina vědců z Japonska a Polska, kterou vedli profesor Mikihiro Nomura z Shibaura technologického institutu v Tokiu a profesor Grzegorz Brus z hornicko-hutnické akademie v Krakově. Jejich výsledky byly nedávno publikovány v časopise Journal of CO2 Utilization.

 

 

Zdroj: www.shibaura-it.ac.jp/en

Vyhledávání

Najdete nás na Twitteru Najdete nás na Instagramu