Služby

Podpora inovací v oblasti čisté mobility

Spolek Future Age se snaží podporovat nová technologická nebo technická řešení v oblasti čisté mobility a to formou pomoci při propagaci nebo vyhledávání vhodného spolufinancování projektů. 

Databáze dodavatelů

Future Age zajišťuje a pravidelně aktualizuje komplexní databáze dodavatelů techniky v oblasti čistého automobilismu, včetně monitoringu médií a aktualizovaných výzev a dotačních programů pro kofinancování projektů z evropských fondů. Klienti v databázi naleznou veškeré potřebné informace na jednom místě a tím šetří čas i náklady spojené s vyhledáváním informací z různých zdrojů.

Ekonomické, finanční a právní analýzy a výzkumy trhu v oblasti čisté mobility

Future Age je nezávislým subjektem, který připravuje odborné podklady k rozvoji projektů čisté mobility nebo jejich odpovídající podpory ze strany státu a samospráv. 

Organizace mezinárodních konferencí, seminářů a školení o čisté mobilitě

Future Age disponuje zkušenostmi při kompletním pořádání odborných konferencí založených na kvalitní a široké databázi subjektů rozvíjejících čistou mobilitu. Jedná se o výrobce, univerzitní, vědecká nebo vývojová pracoviště alternativních pohonů; dodavatele dobíjecí nebo plnící infrastruktury; společnosti zajišťující rozvoj příslušné IT podpory a efektivní logistiku. Na odborných konferencích pak mohou spolupracovat podle jejich zaměření také odpovědní úředníci státní správy a samosprávy nebo různých zájmových skupin.

Monitoring a analýza projektů a činností v oblasti čisté mobility

Future Age, z.s. vypracovává aktuální přehled témat a událostí spojených s tématem čisté mobility k datu, které si určí klient dle svých potřeb. Přehled zahrnuje sledování zpravodajství z denního tisku, odborných časopisů a webových portálů.

Vyhledávání

kontakt

Future Age z.s.

Praha, Václavské nám. 808/66

Zlín, Vavrečkova 7074 (Svit, 13. budova)

 

e-mail

zichackova@futureage.eu

Najdete n8s na Facebooku